Wie is Wil Mulder?

02. Wil met zijn spoortreinWil is al vanaf zijn 6de jaar geïnteresseerd in elektronica. Als jongen legde hij verlichting aan met zwakstroom, later gevolgd door  het model spoor en deed ook veel aan zelfbouw met elektronica onderdelen. In 1961 wilde ik een cursus elektronica gaan volgen aan de radio school die toen op de Laan van Meerdervoort was gevestigd. Helaas moest ik 6 maanden wachten voordat een nieuwe cursus begon.

Via mijn vader kwam ik bij de toenmalige Rotterdamsche Bank terecht waar ik ben blijven hangen. In 1964 is de Rotterdamsche bank gefuseerd met de Amsterdamsche bank, tot Amsterdam-Rotterdam bank, afgekort tot Amrobank. In 2010 heeft een fusie plaatsgevonden met de Algemene Bank Nederland, wat nu de ABN AMRO bank is. Ik zou daar 41 jaar werkzaam blijven. Elektronica is ondanks dat altijd mijn passie gebleven.

In 1958 kreeg ik mijn eerste fototoestel, gevolgd in 1989 door video opname apparatuur. Ik heb geruime tijd mijn foto’s ontwikkeld en afgedrukt, maar dank zij de digitale fotografie is hiervoor de PC in plaats gekomen.
03. FDC 1 met keuringscertIn 1970 kocht ik mijn eerste postzegel voor mijn verzameling.
Van mijn salaris werden duurdere stukken aangeschaft, zoals in 1992 FDC 01 Nederland voor fl. 6.000 (Een kapitaal in die tijd). Er waren er dan ook slechts 10 bekend zonder adres. De verzameling Nederland is indertijd compleet geweest. Al de dure stukken zoals FDC’s, Boekjes, portzegels, rolzegels, luchtpost, Cour de Justice e.d. Inmiddels zijn deze weer verkocht. Een nieuwe auto en het nodige onderhoud aan de woning slokte zo veel geld op dat het zegelen verleden tijd moest zijn.

04. Antennes voor radio en scannerTussen 1972 en 1974 behaalde ik diverse boekhouddiploma’s.
Nu ik met pensioen ben houd ik mij bezig met het bijhouden van administraties voor verschillende bedrijven. Sinds 1978 is het doen van belastingaangiften ook een hobby geworden..

In 1976 kwam ik in aanraking met het zendamateurisme. Voor die tijd boeide de scanner mij enorm en in het bijzonder het decoderen van de signalen en de hierbij behorende antennes voor een optimale ontvangst.

05. Mijn zendapparatuur met rechts de televisie zender

Via de elektronicazaak van Paul PA0WOF werd mij het zendamateurisme met de paplepel ingegoten, aangezien Paul een heel enthousiaste zendamateur was. Hij heeft me dan ook de weg gewezen hoe ik een licentie kon bemachtigen tot deze interessante hobby.

14. Mijn eerste TV camera om beelden uit te zenden

Per 1 mei 1977 kwam ik voor het eerst in de lucht onder de call PD0DAU. In juni 1981 behaalde ik mijn C machtiging met als call PE1GUU. Nu mocht ik zelf TV uitzenden.

In februari 1982 behaalde ik de A machtiging met als call PA3CBA.

Doormiddels van een QSL kaart wordt de verbinding bevestigd.
Vanaf 1993  staat de hobby op een laag pitje, aangezien ik toen ben gaan samen wonen en te weinig ruimte had in mijn nieuwe huis om deze hobby actief te kunnen beoefenen. Ook het plaatsen van de benodigde antennes was een probleem.

 08. Wil in de pylonen mast

Van 1973 tot 1992 heb ik een uitgebreid antennepark op mijn dak gehad in de Egelantierstraat

07. Pylonenmast van 15 meter op het dak

Mijn eerste grote mast was een telescoopmast welke met behulp van een kraanwagen van Blansjaar moest worden onderhouden. Deze is later vervangen door een pylonenmast van 25 meter vanaf de grond.

09. Twee vakwerkmasten voor zenden en ontvangst10. Zelf gebouwde alarminstallatieVan af 1980 hield ik mij bezig met het experimenteren met elektronische beveiliging.

Vanaf 1987 tot 2014 was actief voor derden met het plaatsen van alarminstallaties met meestal een aansluiting op een meldkamer. Door het lezen van een boek werd mijn interesse opgewekt. Via een verwijzing naar bedrijven in dat boek kwam ik terecht bij de Veiligheidscontrole dienst, toen gevestigd op de Laan Copes van Cattenburg te den Haag.

11. Kijkje in de kast van de alarmiunstall.

Dit was een klein bedrijfje dat zich toelegde op het ontwerpen van beveiligingsinstallaties en het plaatsen. In die tijd bestonden er geen fabriek installaties en werd door middel van een printontwerp en met behulp van relais een centrale en een telefoonkiezer gefabriceerd.

Ik herinner me nog dat de eerste alarm units bestond uit  een radarunit, waarvan een bevriende oogarts (ook zendamateur) mij het gebruik afraadde in verband met ogenletsel.
De gevoeligheid was zo groot dat een beweging bij de buren bij mij tot een alarmmelding leidde.
Sindsdien ben ik meegegroeid met de ontwikkelingen en heb steeds de nieuwe toepassingen bij mij thuis eerst zelf uitgetest. Dit leidde wel eens tot problemen, waarmee de politie niet altijd gelukkig was. Ik heb een periode gekend dat als op de Laan van Meerdervoort een mobilofoon van de politie of HTM werd ingedrukt bij mij thuis in de Egelantierstraat een alarmmelding werd gegenereerd. Dit zijn lastige storingen, omdat deze op wisselende momenten voorkomen. Hierdoor heb ik wel veel ervaring opgebouwd.

12. Commodore 6413. Commodore 128
In 1986 kocht ik mijn eerste CBM 64 computer inclusief een cursus programmeren.

Via de CBM 128 en de PC ben ik doorgegroeid. Aangezien ik opgegroeid ben met Dos en Windows hebben deze weinig geheimen meer voor mij.

Thans houd ik mij vooral bezig het bijhouden van administraties en het doen van belastingaangiften.

Tussen 2002 en 2013 ben ik na mijn vertrek bij ABN AMRO in dienst geweest bij Kraus Beveiliging. Dit bedrijf had ik in 1987 leren kennen toen ik op naam van dit bedrijf installatiewerk voor derden deed. Inmiddels is de eigenaar gestopt vanwege zijn leeftijd. Na een korte periode waar ik installatie werk voor hem deed hield ik mij bezig met de boekhouding.

Via hem ben ik in 2005 terecht gekomen bij de Ru58. Daar werd ook een boekhouder gezocht, en hier ben ik nog steeds in dienst.

Voor het bedrijf www.ru58.nl
Voor de webwinkel www.bouwplastics.nl

Sinds 2007 verzorg ik ook de boekhouding van Foto Ben Hofland, gevestigd in Naaldwijk en Rijswijk. Ook hier ben ik nog steeds in dienst.

Voor het bedrijf zie www.benhofland.nl

Inmiddels zijn hier nog een paar kleine bedrijfjes bijgekomen.

Behalve mijn kleinkinderen is het bijhouden van administraties en belastingaangiftes en niet te vergeten reizen mijn hobby. Helaas is aan het reizen een eind gekomen, doordat Lies in 2014 een virus infectie is opgelopen aan haar evenwicht orgaan waardoor wij niet meer kunnen reizen.

Via de link https://wilmulder.synology.me/photo de daarbij behorende foto’s. Hier is ook een blog functie aanwezig.

Er is ook een levensloop van mij beschikbaar. Deze dient door middel van email bij mij te worden aangevraagd. Waarna u een toegangscode van mij krijgt.

wil@wilmulder.nl